Təsadüflərlə izah edilə bilməyən DNT

Riyaziyyat hal-hazırkı dövrdə DNT-də yazılı məlumatların əmələ gəlməsində təsadüfə yer olmadığını sübut etmişdir. Nəinki milyonlarla pillədən ibarət olan DNT molekulunun, DNT-ni əmələ gətirən 30 000 gendən tək birinin belə təsadüfən əmələ gələ bilmə ehtimalı qeyri-mümkün ifadəsinin belə aciz qaldığı bir vəziyyətdir. Təkamülçü bioloq olan Frank B. Salisberi bu mümkünsüzlüklə əlaqədar olaraq bunları demişdir:


Orta böyüklükdəki bir zülal molekulunda təxminən 300 amin turşusu vardır. Buna nəzarət edən DNT zəncirində isə, təxminən 1000 nukleotid mövcud olacaq. Bir DNT zəncirində dörd növ nukleotid olduğu, 1000 nukleotidlik bir sıra 4 üstü 1000 fərqli şəkildə ola biləcək. Kiçik bir loqarifm hesabıyla əldə olunan bu rəqəm isə, ağlın qavrama hüdudundan çox uzaqdır.


Yəni mühitdə bütün lazımi nükleotidlərin olduğunu, bunların aralarında bağlanması üçün lazımlı bütün mürəkkəb molekulların və məcburi fermentlərin hamısının hazır vəziyyətdə olduğunu fərz etsək belə bu nükleotidlərin istənilən sırada düzülməsi ehtimalı 4 üstü 1000 də 1, digər bir sözlə, 10 üstü 600-də 1 ehtimal deməkdir. Bir sözlə, insan bədənindəki orta ölçülü bir zülalın DNT-dəki şifrəsinin təsadüf nəticəsində, öz-özünə meydana gəlmə ehtimalı, 10-un yanında 600 ədəd sıfır olan sayda 1-dir. Bu astronomik olmaqdan da kənara çıxan say isə, praktiki olaraq “0” ehtimal mənasını verər. Deməli, belə bir düzülüş ancaq ağıllı və şüurlu bir gücün məlumat və nəzarəti altında baş vermək məcburiyyətindədir.
Hal-hazırda oxuduğunuz yazını düşünün. Hərflərin (hər hərf üçün fərqli bir ştampdan istifadə edərək) öz-özlərinə və təsadüfən bir yerə gələrək belə bir yazı meydana gətirdiklərini iddia edən birinə nə gözlə baxardınız? Aydındır ki, bu yazı ağıl və şüur sahibi biri tərəfindən yazılmışdı. Məhz DNT-dəki vəziyyət də bundan heç fərqlənmir.


DNT-nin quruluşunu kəşf edən biokimyaçı Frensis Krik, mövzu üzərində apardığı tədqiqatlardan ötrü Nobel mükafatı aldı. Krik qatı bir təkamülçü olmasına baxmayaraq, DNT-nin möcüzəvi quruluşuna şahid olduqdan sonra yazdığı əsərində bu elmi həqiqəti belə ifadə etmişdir: “Bu gün sahib olduğumuz məlumatlara əsasən, vicdanlı bir adamın edə biləcəyi tək şərh, həyatın bir möcüzə əsəri olaraq ortaya çıxmasıdır.” (4) Krikə görə həyat əsla dünyada öz-özünə yarana bilməzdi. Göründüyü kimi DNT üzərində ən ixtisaslaşmış adam belə, bir təkamülçü olmasına baxmayaraq, yaradılışda təsadüfə yer vermir.


DNT-də olan məlumatların nə qədər həssas bir nizam və tarazlığa sahib olduqları nəzərə alındığı təqdirdə isə, təsadüfən əmələ gəlmənin nə qədər qeyri-mümkün olduğu daha da yaxşı aydın olar. Üç milyard hərfdən ibarət DNT-dəki məlumatlar, A-T-Q-C hərflərinin bir-birinin ardınca xüsusi və mənalı bir sıra halında düzülməsiylə əmələ gələr. Ancaq bu düzülüşdə tək bir hərf səhvi belə edilməməlidir. Ensiklopediyada səhv yazılmış bir söz və ya hərf səhvinə əhəmiyyət verilməz, hətta çox vaxt görülməz. Buna baxmayaraq, DNT-də hər hansı bir pillədəki, məsələn 1 milyard 719 milyon 348 min 632-ci pillədəki bir hərfin səhv kodlanması kimi bir səhv belə, hüceyrə üçün bundan ötrü də insan üçün qorxunc nəticələrə gətirib çıxara bilər. Məsələn, uşaqlarda görülən hemofiliya (qan xərçəngi) xəstəliyi bu tip bir səhv şifrələmə nəticəsidir. Genetik quruluşdakı müxtəlif təhriflərin səbəb olduğu bir çox irsi xəstəlik vardır. Hər biri çox ciddi ola bilən bu xəstəliklərin tək səbəbi, genetik şifrədəki milyardlarla hərfdən yalnız bir və ya bir neçəsinin səhv yerdə olmasıdır. Misal olaraq, monqolizm və ya daun sindromu olduqca geniş yayılmışdır. Səbəbi isə hər hüceyrədəki 21-ci xromosom cütündə artıq bir xromosom olmasıdır. Başqa bir nümunə isə Hantinqton xoreyasıdır. Xəstə 35 yaşına qədər sağlamdır, amma bu yaşdan sonra birdən-birə qol, ayaq və üz əzələlərində nəzarət edilə bilməyən qeyri-ixtiyari sıxılmalar başlayar. Müalicəsi olmayan bu ölümcül xəstəlik beyinə də təsir etdiyinə görə xəstənin yaddaşı və düşünmə qabiliyyəti də getdikcə zəifləyər.


Bütün bu genetik xəstəliklərin göstərdiyi əhəmiyyətli bir həqiqət vardır. Genetik şifrə o qədər həssas, tarazlı və qüsursuzca hesablanaraq planlanmışdır ki, bu nizamdakı ən kiçik bir dəyişiklik belə ciddi problemlər əmələ gətirə bilir. Yalnız bir hərfin əskikliyi və ya çoxluğu ölümcül xəstəliklərə və ya həyat boyu davam edəcək ciddi şikəstliklərə səbəb ola bilir. Buna görə də bu cür həssas bir tarazlıq və nizamın təsadüfən meydana gəldiyini və təkamül nəzəriyyəsinin iddia etdiyi kimi mutasiyalar yoluyla inkişaf etdiyini demək qətiyyən qeyri-mümkündür. Elə isə, DNT-də yerləşən böyük məlumat ilk olaraq necə meydana gəlmiş və şifrələnmişdir? Həyatın mənşəyini təsadüflərə bağlayan təkamülçülər həyatın mənşəyi ilə əlaqədar bütün suallara cavab tapa bilmirlər. DNT-nin, yəni genetik şifrənin mənşəyini soruşduğunuz təqdirdə isə hamısından eyni cavabı alarsınız. Məsələn, dövrümüzün ən tanınmış təkamülçü biyokimyaçılarından olan Lesli E. Orqel, bu suala bu cavabı verər:


Genetik şifrənin mənşəyinin ümumi xüsusiyyətlərini belə, hələ başa düşə bilməmişik... Genetik şifrənin mənşəyi, həyatın mənşəyi probleminin ən təəccüblü istiqamətidir. Sağlam bir irəliləyiş əldə etmədən əvvəl əsas məsələ konseptual ya da təcrübi bir ixtiraya ehtiyac vardır.

 

Milyonlarla səhifə yer tutan, milyardlarla məlumatın təsadüfən yazıldığını iddia edənlər, əlbəttə ki, bu şəkildə verməyə cavab tapa bilməyəcəklər. Necə ki, hər əsərin və ya hər məlumatın bir yazıçısı və sahibi varsa, DNT-dəki məlumatın da bir sahibi və yaradıcısı vardır. O Yaradıcı, üstün və güclü, sonsuz elm və ağıl sahibi olan Rəbbimiz Allahdır.